ทิศทางการเรียนรู้และพัฒนาคนในองค์กรหลังวิกฤติโควิด-19 จะเป็นอย่างไร
HRD จะเตรียมรับมือกับ New Normal ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไร คอร์สนี้มีคำตอบ
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการภาวะผู้นำโดยตรงจาก USA

และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการให้กับหลายองค์กรชั้นนำ

รายละเอียดบทเรียน