ลด 50% สู้ COVID-19 จากราคาปกติ 1,290 เหลือเพียง 599 บาทเท่านั้น

คอร์สออนไลน์ สำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการที่เหมาะที่สุดในเวลานี้ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการในภาวะวิกฤติในตัวคุณ

 

อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการภาวะผู้นำโดยตรง

และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการให้กับหลายองค์กรชั้นนำ


CEO of Perfect Training Group

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้ หลักสูตร ภาวะผู้นำและเทคนิคการบริหารในภาวะวิกฤติ


1. ได้เรียนรู้พื้นฐานของ "ภาวะวิกฤติ" และผลกระทบเชิงลบ 4 ระดับ และความสำคัญของการบริหารในภาวะวิกฤติ

2.ได้ปรับและพัฒนากรอบความคิดที่จำเป็นในภาวะวิกฤติซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.ได้เรียนรู้หลักสำคัญในการทำแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่เป็นอาวุธสำคัญในการพาองค์กรข้ามผ่านวิกฤติไปได้

4.เข้าใจหลักการในการปฏิบัติ Work form Home ตั้งแต่เริ่มต้นจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

5.ได้เรียนรู้บทบาทของผู้นำที่ควรจะเป็นในภาวะวิกฤติที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทันที

6.ได้พัฒนาภาวะผู้นำ จากหลักผู้นำแบบ VUCA ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีในสถานการณ์วิกฤติแบบนี้

7.เรียนรู้หลัก และเทคนิคการสื่อสารในภาวะวิกฤติ

8.เพิ่มความสามารถ และความรอบคอบในการตัดสินใจด้วยการนำกับดักในการตัดสินใจไปร่วมวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจด้วย

9.ได้เครื่องมือ วิธีการ ในการบริหารลูกน้อง และทีมงานในภาวะที่ต้องการความรวดเร็วและประคองผลงานไม่ให้ลดลงจนสร้างความเสียหายในวงกว้าง

รายละเอียดบทเรียน

  ยินดีตอนรับสู่คอร์สออนไลน์ "ภาวะผู้นำและเทคนิคการบริหารในภาวะวิกฤติ"
Available in days
days after you enroll
  Crisis Management เทคนิคการบริหารในภาวะวิกฤต
Available in days
days after you enroll
  Leader in Crisis (ผู้นำในภาวะวิกฤติ)
Available in days
days after you enroll