"ถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง คุณจะถูกโลกนี้บังคับให้เปลี่ยนอย่างเจ็บปวด"

การเผชิญหน้ากับโลกที่ผันผวน และคาดเดาได้ยาก อย่างสมศักดิ์ศรีเป็นทางออกเดียวของ พนักงานมืออาชีพในยุคดิจิทัล

 
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

อาจารย์ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการภาวะผู้นำโดยตรงจาก USA

และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการให้กับหลายองค์กรชั้นนำ


CEO of Perfect Training Group

สิ่งที่จะได้รับจากการเรียนรู้ หลักสูตร เปลี่ยนคุณเป็นพนักงานมืออาชีพในยุคดิจิทัล


1. ได้เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโลกจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมท้ัง 4 ครั้ง เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างมีนัยสำคัญ

2. ได้ปรับมุมมองความคิดในการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่การเป็นพนักงานมืออาชีพในยุคดิจิทัล ในยุคที่ทุกอย่างไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา

3. ได้เรียนรู้เส้นทาง 5 Step อย่างละเอียดในการเดินทางไปสู่ Digital Transformation ตัวเองอย่างสมาร์ท

4. พัฒนา Growth Mindset ในตัวเองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของทุกการเปลี่ยนแปลง

5. ได้เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาความเป็นเลิศทางอารมณ์เพื่อการทำงาน ซึ่งเป็นจุดแต่กต่างสำคัญระหว่างมนุษย์กับ AI

6. ได้เรียนรู้การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนที่สุด นั่นคือ นิสัย เพราะไม่มีอะไรแข็งแกร่งไปกว่านิสัย การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคือการเปลี่ยนนิสัย

7. ได้เรียนรู้ทักษะที่พนักในศตวรรษที่ 21 ต้องมีจากการสำรวจจากสภาเศรษฐกิจโลก และการป้องกันตัวเองจาก 7 กับดักที่ขวางกั้นความสำคัญของชีวิต

8. เรียนรู้เทคนิคการปรับตัวเองเมื่อองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง ถ้ารู้ก่อนคุณก็เปลี่ยนผู้ชนะก่อนได้ไม่ยาก